fbpx
Selecteer een pagina

Artikel 1: Definities

 • Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden van Ni-Soft diensten
 • Diensten: De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Ni-Soft en Cliënt gesloten Overeenkomst, zoals Webhosting, Domeinregistratie, Software-onderhoud, ontwikkeling en integratie, Online Training.
 • Webhosting: Het bieden van serverruimte door Ni-Soft aan haar Cliënt(en) voor internetpagina’s. Dit via onze omgeving Host-in-go.
 • Domeinnaam: Een unieke naam voor een internetadres.
 • Domeinregistratie: De registratie van een bepaalde naam gevolgd door een extensie in een register voor dit doel.
 • Ni-Soft: gevestigd te Vught, Postbus 2076, 5260CB ingeschreven onder dossiernummer 53247132 bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
 • Host-in-go: Onze omgeving voor het aanbieden van hostingdiensten en domeinregistratie.
 • Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schrijftelijke vastlegging, per e-mail en/of mondeling op grond waarvan Ni-Soft dienst(en) aan Cliënt ter beschikking stelt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Cliënt(en): Iedere (rechts)persoon die met Ni-Soft een Overeenkomst heeft gesloten.
 • Bestelformulier(en): Het/De bestelformulier(en) op de website van Ni-Soft.
 • Denial Of Service (DoS) aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van een of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met een computer het netwerk, systeem of toepassingen daarop overmatig te benaderen.

Distributed Denial of Service (DDoS): Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van een of meer netwerken, systemen, of toepassing daarop, door met een computer het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.

Artikel 2: Doel en bedrijfsomstandigheden

 • Deze voorwaarden zijn bedoeld om de technische en financiële voorwaarden te definiëren waarin Ni-Soft zich engageert om de opslag op zijn infrastructuur van de internethostingservice Cliënt te waarborgen.

 • De infrastructuur van de web hosting Host-in-go is voor het grote public toegankelijk via het internet.

 • Ni-Soft garandeert toegang tot de hostingdiensten van de Web Client in de voorwaarden van redelijke opkomst.